Oblikovanje za tisk

Naše znanje je zasnovano na dolgoletnih izkušnjah, pridobljenih med sodelovanjem z najboljšimi slovenskimi tiskarnami in repro studii. Zajema oblikovanje, obdelavo vseh vrst vstopnih gradiv (besedil, fotografij, grafike) in pripravo za tisk. Za tisk vam pripravimo knjige, monografije, pisarniško dokumentacijo, kataloge, prospekte, brošure, vizitke, plakate, embalažo – skratka vse, kar je treba oblikovati in natisniti v katerikoli tiskarski tehniki.

Reference

Agencija RS za okolje, Agra, CUDV, Čistilna naprava Ljubljana, Desk, Did, Didakta, Društvo slovenskih režiserjev, e-knjiga.si, Eurogroupe, Genija, Grlica, Harpoon, ILPE, InForma, Initra, Kanal 8, Karantanija, Kovinarska Vrhnika, Litera, Mavrica, Ministrstvo za pravosodje RS, Muzejsko društvo Žiri, Novi zato., Postojska jama, RW, Stoja, Zavod za varstvo kulturne dediščine . . .

Facebook Google LinkedIn Pinterest Twitter Email