1997

1997 (low-res)

1996

Oblikovanje

Nudimo široko paleto grafičnega in industrijskega oblikovanja:

Oblikovanje za tisk

Naše znanje je zasnovano na dolgoletnih izkušnjah, pridobljenih med sodelovanjem z najboljšimi slovenskimi tiskarnami in repro studii. Zajema oblikovanje, obdelavo vseh vrst vstopnih gradiv (besedil, fotografij, grafike) in pripravo za tisk. Za tisk vam pripravimo knjige, monografije, pisarniško dokumentacijo, kataloge, prospekte, brošure, vizitke, plakate, embalažo – skratka vse, kar je treba oblikovati in natisniti v katerikoli tiskarski tehniki.

Oblikovanje za digitalne medije

Pripravljamo e-knjige v ePub, Kindle, PDF, »flip book« ali exe formatu. Svetujemo pri urejanju CIP-a (ISBN) in objavi e-knjig.

Oblikujemo in izdelujemo spletne strani (HTML ali PHP/MySQL) s podporo za uporabniško urejanje vsebin. Urejamo domene in spletno gostovanje.

Industrijsko oblikovanje in 3D modeliranje

3D modeli postajajo vse bolj pomembni pri predstavitvah idejnih projektov v industrijskem oblikovanju in gradbeništvu. Omogočamo vam, da pri pripravi ponudb ali prospektov vključite tudi 3D grafične elemente. Prednosti 3D vizualizacije se najbolj kažejo pri predstavitvi izdelkov ali projektov na stopnji ideje ali razvoja.

Reference

Agencija RS za okolje, Agra, CUDV, Čistilna naprava Ljubljana, Desk, Did, Didakta, Društvo slovenskih režiserjev, e-knjiga.si, Eurogroupe, Genija, Grlica, Harpoon, ILPE, InForma, Initra, Kanal 8, Karantanija, Kovinarska Vrhnika, Litera, Mavrica, Ministrstvo za pravosodje RS, Muzejsko društvo Žiri, Novi zato., Postojska jama, Radikal Plus, RW, Stoja, Zavod za varstvo kulturne dediščine . . .